Dr. Beckmann hygienický čistič pračky 250 g

Kód: C_CIS_BEC_HP250
Novinka Tip
Neohodnotené
Značka: Dr. Beckmann
€3,24 €2,68 bez DPH
Skladem (4 balení)
Môžeme doručiť do:
25.9.2023

Pouhým okem je nevidíte, ale po každém praní mohou zůstat v pračce nečistoty a zbytky pracího prášku. V průběhu času se mohou objevit nepříjemné zápachy, zvlášť když pereme při nízkých teplotách. Vlhkost v bubnu pračky podporuje růst mikroorganismů.

Detailné informácie

Podrobný popis

Hygienický čistič pračky značky Dr. Beckmann – účinně odstraňuje špínu a zápach.

Čistí interiér pračky jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty.
S osvěžující a příjemnou vůní citrusů.
Při pravidelném používání získáte perfektní čistotu a svěžest praného prádla.
Likviduje mikroorganismy.

GHS07 - dráždivé látky

  • Obsah nebezpečných látek: Křemičitan sodný
  • Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.​

Dodatočné parametre

Kategória: Čističe praček
Hmotnosť: 0.3 kg