Savo Pet na koberce a čalounění - odstraňovač skvrn a zápachu 450 ml

Kód: C_CIS_SAV_KC450
Tip
Neohodnotené
Značka: Savo
€4,88 €4,03 bez DPH
Skladem (>5 balení)
Môžeme doručiť do:
25.9.2023

Nový Savo sprej na koberce a čalounění je určen pro odstranění a deodoraci nečistot způsobených především domácími mazlíčky na kobercích, čalounění apod.

Detailné informácie

Podrobný popis

Nový Savo sprej na koberce a čalounění je určen pro odstranění a deodoraci nečistot způsobených především domácími mazlíčky na kobercích, čalounění apod. Obsahuje unikátní kombinaci aktivních látek, které zaručí rozpuštění nečistot, jejich odstranění pomocí aktivní pěny a deodoraci postiženého povrchu.

Charakteristika Savo Pet odstraňovač skvrn na koberce:

  • Unikátní kombinace aktivních látek k odstranění skvrn a zápachu po domácích mazlíčcích
  • Čisticí a deodorizující přípravek
  • Ideální k použití na kobercích a čalouněném nábytku
  • Odstraňuje skvrny biologického původu a bláta
  • Odstraňuje zápach po moči, slinách a výkalech
  • Bez chlóru

Použití Savo Pet odstraňovač skvrn na koberce:

Před aplikací vyzkoušejte přípravek na malém skrytém místě a ověřte stabilitu barvy čištěného povrchu. Odstraňte volné nečistoty z povrchu papírovou utěrkou, aby nedošlo k jejich rozpuštění a vsáknutí hlouběji do čištěného materiálu. Aplikujte aktivní pěnu na znečištěný povrch a nechte 5 - 6 minut působit. Potom místo mechanicky očistěte houbičkou a pak čištěnou plochu vysušte - odsajte papírovou utěrkou. V případě potřeby postup opakujte, případně můžete povrch ještě zvlhčit čistou vodou pro naředění rozpuštěných nečistot a znovu „odsát“ papírovou utěrkou. Zbytky aktivní pěny po jejím vyschnutí lze z povrchu odstranit vysavačem.

Složení Savo Pet odstraňovač skvrn na koberce:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, 2-brom-2 nitropropan-1,3-diol, parfum.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208

Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Čisticí prostředky na koberce a čalounění
Hmotnosť: 0.4 kg